Farnosť zriadená v roku 2009 vyčlenením z farnosti Stará Ľubovňa.
Do farnosti patrí územie mesta Stará Ľubovňa, ktorého západnú hranicu farnosti tvorí Levočská ulica vrátane.

Modlitba bl. hieromučeníka
Pavla Petra Gojdiča

Pane, Bože môj! Som presvedčený, že Ty ochraňuješ v Teba dúfajúcich. Dôverujem ti a verím, že nič neodmietneš tomu, kto Ťa o niečo prosí, a preto sa na Teba celkom spolieham. Do Tvojej svätej Prozreteľnosti vkladám svoje myšlienky, diela a plány. Nech mi je vzdialený každý nepokoj. Ľudia ma môžu pozbaviť cti, môžu prekaziť moje plány, môžem prísť o svoj majetok, choroba mi môže vziať posledné sily, okolnosti ma môžu pozbaviť možnosti vykonávať môj úrad, hriech ma môže pozbaviť Tvojej milosti, môžu mi vziať aj slobodu, no dôveru k Tebe nikto nevytrhne z môjho srdca. Túto dôveru si zachovám do posledného dychu môjho života. Celé peklo povstalo proti mne, ale žiadna pekelná sila nevyrve mi zo srdca moju dôveru k Tebe, lebo Ty si dobrý a láskavý Boh a silný Pán…

Facebook stránka

Kliknite na obrázok pre presmerovanie

AKTUALITY

 

KONTAKT

Adresa:
Za vodou 2024/32, 064 01 Stará Ľubovňa

Telefón:
052/4323407

E-mail:
stara.lubovna.gojdic@grkatpo.sk

Správca farnosti:
o. Jozef Popik, mobil: 0911 811 273

Kaplán: 
o. Štefan Zorvan, mobil: 0911812082

Výpomocný duchovný: 
o. Kamil Drab, mobil: 0914133909

Chrám:
Bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

Farský účet:
SK60 0900 0000 0005 3266 7148